Author: Tôn Nữ Tường Vy

I love education and culture. I traveled through 14 countries with mostly backpacking and short programs in education and peacebuilding. Half of my experience was published in my first book "Beyond the Boundaries" ("Bên kia Ranh giới" - Vietnamese language) in January 2017. Writing is a meaningful way for me to save memories, nurture potential and spread inspiration to other people. Explore this vast world by our children’s eyes.

[BTC] Tiếng hát trong trại tị nạn

Người ta có thể nghèo, mồ côi, chạy giặc như cơm bữa, sống trong bom đạn hay phẫn chí trước nền giáo dục chính quy, nhưng người ta không muốn thất học. Hóa ra những nơi như trại tị nạn ở biên giới lại là nơi những chiếc lá khô vun đắp, nuôi dưỡng những mầm cây mới cho tương lai.[…]

[BTC] The Christmas song in the refugee camp

I learnt that although these people may be poor or orphaned, although they may have had to run away from their enemies, live in the midst of battles or hate the formal education system, they never want to be illiterate. The refugee camps along the border turned out to be the places that the old leaves come together to protect and to nurture the seeds for the future.[…]

Hành trình tìm kiếm con đường giáo dục

Cứ như mình chỉ mới nắm phần ngọn của vấn đề: đó là cái tôi thấy, tôi cảm, tôi nghĩ. Nhưng vì sao nó như thế? Nhiều người khác nhau đã nhìn nhận nó ra sao? Làm thế nào để mình tư duy bài bản hơn, có gốc hệ thống lý thuyết cơ bản chắc hơn? Làm sao để gặp những người giỏi, đa dạng trong ngành để được chỉ mình sai chỗ nào? Làm sao để tự học?

Đó là lúc mình cần du học. Và đó cũng là lúc mình đã có thể đậu Chevening chứ không phải 2 năm trước – khi chưa tích lũy đủ và hiểu mình muốn gì.[…]